HARMONOGRAM WYDAWANIA DARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2021

Artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie będą wydawane w świetlicy wiejskiej w Holeszowie (wieś) według poniższego harmonogramu:

 

   18-03-2022 r. (PIĄTEK)

10:30-11:30- Hanna

11:30-12:00- Dańce

12:00- 12:30- Zaświatycze, Lack

12:30- 13:00- Holeszów Osiedle

13:00-13:30- Holeszów, Holeszów Nowy

13:30-14:00- Kuzawka, Janówka

14:00-14:30- Dołhobrody, Pawluki

 

 

Proszę o zgłaszanie się w ww. godzinach

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną bardzo proszę o zachowanie najwyższych środków bezpieczeństwa przy odbieraniu żywności. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa a także zachowywanie bezpiecznej odległości od innych odbierających.

Kierownik GOPS Hanna