W dniu 1 czerwca 2012 roku zarządzeniem Wójta Gminy został powołany zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego
 osoba  instytucja

Edyta Drzymalska

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Alina Zaniuk

Halina Jańczuk

Angelika Jarocka   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie

Anna Tomasiewicz

Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

Grażyna Kowalik

Gminna Komisja Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hannie

Danuta Szaniawska

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Hannie

Danuta Kononiuk

Krystyna Kaźmiruk-Marciniuk

Aneta Tarasiuk

Małgorzata Jasińska

Jadwiga Klepacka

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum w Hannie

Magdalena Winiarczyk

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej we Włodawie