Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje o przyjmowaniu wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2022/2023, rozpoczynający się od 1 listopada 2022 r., oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres zasiłkowy 2022/2023 rozpoczyna się od 1 października 2022 r.

Wnioski dostępne są w siedzibie ośrodka oraz na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego---wzor-wniosku-i-zalacznikow-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022