wersja dla niedowidzących

Witamy Na Stronie 
Gminnego Oœśrodka Pomocy Społecznej W Hannie

DANE KONTAKTOWE

Gminny Ośœrodek Pomocy Społecznej w Hannie 
22-220 Hanna 43b
tel./fax. 83 379 83 43
e-mail: hanna@ops.pl

Aktualności

 • 2016-12-29

  Ogłoszenie


  NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W HANNIE
  więcej
 • 2016-03-15

  OGŁOSZENIE


  Harmonogram wydawania jabłek
  więcej
 • 2016-03-15

  OGŁOSZENIE


  HARMONOGRAM WYDAWANIA DARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
  Artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie będą wydawane w świetlicy wiejskiej w Holeszowie (wieś) w godzinach 10.00-13.00, według poniższego harmonogramu:
  więcej
 • 2016-03-15

  Pomoc Żywnościowa w Hannie


  Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
  więcej
 • 2013-09-12

  Wycieczka do Lublina

  W ramach działań środowiskowych w dniu 27 sierpnia 2013 r. miał miejsce wyjazd dla b.o. projektu oraz najbliższego otoczenia. Podstawowym jego założeniem było zwiększenie aktywności społecznej oraz poprawa relacji społecznych i rodzinnych. Ideą tego typu działań jest integracja społeczności lokalnej
  więcej
| 1 | 2 | 3 | 4 | >>

Informacje o jednostce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie

GOPS

Adres: 22-220 Hanna 43b

Telefon: 083 379-83-43

Faks: 083 379-83-43

Email: hanna@ops.pl

http://www.gops-hanna.pl

Zakres działania:
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Dni i godziny otwarcia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie
Godziny pracy:
poniedziałek- 7.30-15.30
wtorek-7.30-16.00
środa-7.30-15.30
czwartek-7.30-15.30
piątek-7.30-15.00

Kierownictwo: Jolanta Goleman

Kapitał ludzki EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GOPS
22-220 Hanna 43b
Tel. 083 379-83-43 Fax. 083 379-83-43
hanna@ops.pl