26 kwietnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Holeszowie będą wydawane dary żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2018

OGŁOSZENIE

DARY ŻYWNOŚCIOWE PODPROGRAM 2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie informuje, że wypłaty świadczeń w miesiącu kwiecień 2019 r. realizowane będą w dniu 17 kwiecień 2019 r.