Drukuj
Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności: