Kadrę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie tworzą: