HARMONOGRAM WYDAWANIA DARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2019

Artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie będą wydawane w świetlicy wiejskiej w Holeszowie (wieś) według poniższego harmonogramu:

1 luty 2020 r. (sobota)

Od godz. 800 do godz. 1000:

- Hanna

- Janówka

- Kuzawka

Od godz. 1000 do godz. 1100:

- Dołhobrody

- Pawluki

- Dańce

Od godz. 1100 do godz. 1200

-Holeszów

-Holeszów Osiedle

-Holeszów Nowy

Od godz. 1200 do godz. 1230

-Lack

-Konstantyn

-Zaświatycze

Proszę o zgłaszanie się w ww. godzinach

Kierownik GOPS Hanna

/-/ Edyta Drzymalska