HARMONOGRAM WYDAWANIA DARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2020

Artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie będą wydawane w świetlicy wiejskiej w Holeszowie (wieś) według poniższego harmonogramu:

7-04-2021 r. (środa)

11:00-12:30- Hanna

12:30-13:00- Kuzawka,

13:00- 13:30- Janówka

13:30- 14:00- Zaświatycze

14:00-14:30- Lack

14:30-15:00- Holeszów Osiedle,

15:00-15:30- Holeszów

15:30-16:00- Holeszów Nowy,

16:00-16:30- Dańce

16:30- 17:00- Dołhobrody, Pawluki

 

Proszę o zgłaszanie się w ww. godzinach

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną bardzo proszę o zachowanie najwyższych środków bezpieczeństwa przy odbieraniu żywności. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa a także zachowywanie bezpiecznej odległości od innych odbierających.

Kierownik GOPS Hanna