HARMONOGRAM WYDAWANIA DARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2019

Artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie będą wydawane w świetlicy wiejskiej w Holeszowie (wieś) według poniższego harmonogramu:

30.04.2020 r. (czwartek):

12.00-13.00 - Holeszów Osiedle

13.00-14.00 - Holeszów wieś

14.00-14.30 - Nowy Holeszów

14.30 – 16.00 – Dołhobrody, Pawluki

16.00-17.00 – Dańce

17.00 – 18.00 – Lack, Konstantyn

18.00-19.00 - Zaświatycze

 01.05.2020 r. (piątek):

8.00 – 8.30 - Janówka

8.30 – 9.30 - Kuzawka

9.30-12.30 - Hanna

Proszę o zgłaszanie się w ww. godzinach.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną bardzo proszę o zachowanie najwyższych środków bezpieczeństwa przy odbieraniu żywności. Obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa a także zachowanie bezpiecznej odległości od innych odbierających – 2m.

Kierownik GOPS Hanna