Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie informuje, że wypłaty świadczeń w miesiącu kwiecień 2019 r. realizowane będą w dniu 17 kwiecień 2019 r.