Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2018  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie z dnia 23 kwietnia 2018 r., dzień 1 czerwca 2018 r. wyznaczony został jako dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny 6 stycznia 2018 r., który wypadał w sobotę.