HARMONOGRAM WYDAWANIA DARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2017

Artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie będą wydawane w świetlicy wiejskiej w Holeszowie (wieś) według poniższego harmonogramu:

24 maja 2018 r. (czwartek)

od 900 do 1200:

Hanna

Janówka

Kuzawka

 

od 1200 do 1300

Dołhobrody

Pawluki

 

25 maja 2018 r. (piątek)

od 900 do 1100:

Holeszów

Holeszów Osiedle

Holeszów Nowy

 

od 1100 do 1200:

Lack

Konstantyn

Zaświatycze

 

od 1200 do 1300:

Dańce

 

Proszę o zgłaszanie się w ww. terminach

Kierownik GOPS Hanna