W dniu 8 marca 2018 r. w świetlicy przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie odbyły się warsztaty kulinarne w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017

Do udziału zakwalifikowane zostały osoby korzystające z pomocy w formie darów żywnościowych w Podprogramie 2017. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele Banku Żywności w Lublinie. Ich tematyka została podzielona dwukierunkowo: warsztaty kulinarne oraz warsztaty edukacji ekonomicznej. Uczestnicy mieli możliwość uzyskać informacje na temat przygotowywania tanich posiłków w sposób prosty i szybki, z wykorzystaniem artykułów spożywczych przekazywanych w formie darów żywnościowych. W ramach warsztatów edukacji ekonomicznej prowadząca przedstawiła zasady, metody gospodarowania budżetem domowym. Uczestnicy aktywnie brali udział w dyskusji, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i wątpliwościami. Spotkanie zakończyło się degustacją przygotowanych przez kucharza potraw.