Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie z dnia 31 maja 2017 r.

dzień 16 czerwca 2017 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Hanna w zamian za święto 11 listopada 2017 r., przypadające w sobotę.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie przypomina o

konieczności dostarczenia rachunków i faktur do stypendium

szkolnego do dnia 12 czerwca 2017 r.

Wypłata stypendiów: 20 czerwca 2017 r.

HARMONOGRAM WYDAWANIA DARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2017

 

Artykuły żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w programie będą wydawane w świetlicy wiejskiej w Holeszowie (wieś) w godzinach 10.00-13.00, według poniższego harmonogramu:

 

OGŁOSZENIE

DARY ŻYWNOŚCIOWE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje mieszkańców Gminy Hanna o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w ramach Podprogramu 2017.